Regulamin wypożyczalni

1. Właścicielem wypożyczalni „Dziecko w chuście”, zwanej dalej Wypożyczalnią jest firma Dziecko w chuście Marta Alabrudzińska, ul. Hermesa 36/2, 80-299 Gdańsk.

 

2. Klientem Wypożyczalni może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin Wypożyczalni lub zawrze umowę o korzystanie z jej produktów.

 

3. Aby skorzystać z usług Wypożyczalni, klient zobowiązany jest do wpłacenia zwrotnej kaucji (w postaci przelewu na wskazane konto, lub przy odbiorze osobistym – wpłatą gotówkową), będącej średnią ceną rynkową określoną dla danej kategorii produktów, w skład której wchodzi wypożyczany przedmiot. Wysyłka następuje po zaksięgowaniu kaucji na koncie firmy. Kaucja jest zwracana niezwłocznie po zwrotnym otrzymaniu wypożyczonego produktu przez Wypożyczalnię.

 

4. Opłata za wypożyczenie i opłata za wysyłkę jest pobierana z góry i jest wliczona w kaucję, o której mowa w pkt. 3 regulaminu. Wypożyczający ponosi koszty transportu chusty w obie strony. Zwracana kaucja jest pomniejszona o koszt wypożyczenia i koszt dostawy do wypożyczającego.

 

5. Wypożyczane produkty można odebrać osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, pod adresem: ul. Hermesa 36/2, 80-299 Gdańsk, bądź towar jest wysyłany na wskazany adres wypożyczającego kurierem (koszty wysyłek pokrywa wypożyczający).

 

6. Towar, czas wypożyczenia, koszt usługi oraz wysokość kaucji określa cennik. Maksymalny czas na jaki wypożyczana jest chusta to 21 dni.

 

7. Każdorazowo przed wypożyczeniem, należy telefonicznie lub e-mailem sprawdzić dostępność produktu i uzgodnić termin wypożyczenia.

 

8. Chusty należy odesłać do Wypożyczalni paczką Poczty Polskiej (ewentualnie listem poleconym na ryzyko Wypożyczającego) lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

9. W sytuacji, kiedy towar zwrócony jest zniszczony – Wypożyczający ustala z klientem warunki rekompensaty spośród dwóch możliwych: odkupienie nowego produktu (bądź odsprzedanie uszkodzonego produktu Wypożyczającemu w cenie równiej pobranej kaucji) pomniejszenie kwoty kaucji o koszty naprawy (o ile naprawa pozwoli przywrócić produkt do stanu pierwotnego).

 

10. W przypadku braku terminowego zwrotu towaru – za każdy dzień zwłoki pobierana jest opłata w wysokości trzykrotności dziennej stawki wypożyczenia. Opłata za zwłokę zostanie pobrana z kaucji. W przypadku zwłoki w zwrocie towaru przekraczającego 14 dni, towar uznaje się za zakupiony przez klienta i jest równoznaczny z utratą kaucji.

 

11. Produkty zwrócone – powinny być wyczyszczone (w przypadku nosideł) bądź wyprane (w przypadku chust).

 

12. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z chust i nosideł miękkich.

© 2016 Dziecko w chuście - Marta Alabrudzińka. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: OK INTERACTIVE